TOPページ >  山口県公立高校偏差値表 >  下関学区 > 下関学区

下関学区

山口県の高校受験・高校偏差値ランク表です。山口県の高校偏差値、高校受験情報を高校ごとにご紹介致します。

下関学区

偏差値山口県公立高校下関学区の高校偏差値表
71
70
69
68
67
66下関西(普通)
65
64
63
62
61
60
59下関南(普通)
58豊浦(普通)
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48豊北(普通)
47
46
45
44響(普通) 田部(普通)
43
42
41
40
39
38
37西市(普通)
36下関西(定時制普通)
35
34
33
32


山口県公立高校下関学区の
下関西高校、西市高校、響高校、田部高校、豊北高校、豊浦高校、下関南高校の偏差値を案内します。